Page 11 - 2017-trimestre4

Basic HTML Version

4rt trimestre 2017
12
Col·labora amb
“La Revista”
Envia’ns els teus es-
crits, critiques, cartes
al director.
E-mail
ateneucalonge@gmail.com
larevista@ateneucalonge.cat
www.ateneucalonge.cat
Telf. 699911592
tures no és casual, l’esplendor de la
indústria surera va jugar un pes
primordial, fins i tot va tenir suficient
força per la construcció d’un nou
ramal que connectés amb l’estació
de Caldes de Malavella, contribuint
a impulsar el desenvolupament del
turisme.
El dia 7 d’octubre es va po-
der veure tranquil·lament l’
exposi-
ció
. Per un costat s’hi podia con-
templar cinc vitrines vinculades en
les dues intervencions del diven-
dres i per l’altre costat s’hi trobaven
dues exposicions de plafons cedi-
des per Consell Comarcal de la
Selva com a mostra d’antecedents
històrics en la interrelació entre
aquesta comarca veïna i el nostre municipi. Ambdós l’Arxiu Comarcal de la Selva hi ha tingut un paper destacat,
així com el Centre d’Estudis Selvatans. A la primera d’elles
“Camins vells i xarrabascos de la plana de la Selva.
Paisatge, patrimoni i futur” tingué també el suport de la Diputació de la Girona i de l’Institut Ramón Muntaner,
es
cartografiava una rica xarxa de camins antics alguns dels quals arribaven fins a casa nostra i la segona, en can-
vi,
“Els vescomptes de Cabrera” va ser organitzada pel Consell Comarcal de la Selva i el Patronat del Castell de
Montsoriu i dirigida per Atri Cultura i Patrimoni (S.L.U.),
era sobre uns senyors feudals que cobraven alguns dels
delmes de Calonge.
Finalment, el diumenge 8 d’octubre es va fer el
guiatge
en el qual es destacà la importància del binomi
patrimoni i natura, en concret la del corredor biològic provinent de les Gavarres que passa pel Collet desembo-
cant allà al mar i es realitzà un petit itinerari pel traçat de l’antiga carretera, avui carrer Artur Mundet.
Esther Loaisa Dalmau