Page 12 - 2017-trimestre4

Basic HTML Version

4rt trimestre 2017
13
A la Sala Fontova es va fer la xerrada:
" Els formatges del Mas Alba pas a pas" a
càrrec d'en Martí Huguet de Terradelles
( Pla de l' Estany). El va acompanyar la
Montse i vàrem poder tastar els diferents
vins de pagès que els masos i cases ens
varen cedir.
A l'inici de l'acte el President de la Fundació Remen-
ça XXI el Sr. LLuís Molla, el propietari de la vinya del
Paratge del Jonc el Sr. Joan Rosselló i l'Alcalde de
l'Ajuntament de Calonge el Sr. Jordi Soler, varen sig-
nar un protocol d'intencions de cares a la signatura
d'un conveni de col·laboració per ajudar a consolidar
projectes de futur per garantir la conservació de totes
les varietats de raïm que tenim a Calonge.
L'objectiu d'aquest conveni és posar en valor el te-
rritori pel seu valor etnològic i enològic, protegir les
espècies autòctones de vinyars del municipi de Calon-
ge en perill d' extinció i fer-ne la seva divulgació a l'àm-
bit científic, pedagògic i turístic"
En Martí i la Montse començant la xerrada
Els formatges del Mas Alba presents a la Sala Fon-
tova de Calonge
Una instantània dels diferents maridatges del for-
matge de Terradelles i el vi de pagès de Calonge
Formatge Voler Volar i vi dolç de Can Ton, un mari-
datge per contrast
La conferència va anar a càrrec de Martí Huguet, un dels propi-
etaris del Mas Alba ubicat al Pla de l'Estany que va fer una explica-
ció detallada de com elaboren els seus formatges. De fet, dos dels
que produeixen han estat premiats a la World Cheesse Awards, el
certamen més important del món on participen formatgers artesans
de tot el món. L'altra vessant vinícola es va experimentar a través
d'un maridatge de vins de pagès i formatges organitzat pel Mas
Molla de Calonge.
DIVENDRES 17 DE NOVEMBRE
CAP DE SETMANA DEL VI DE PAGÈS 2017