Page 13 - 2017-trimestre4

Basic HTML Version

4rt trimestre 2017
14
CALONGE 972 650 061
Una matinal que va començar amb fred , però
després vàrem tenir un dia esplèndid per caminar.
El Vescomtat de Cabanyes, el Molí de les Ro-
ques, la fita de terme de Calonge i Castell-Platja
d'Aro, els pous de glaç bessons del Molí Cremat, la
resclosa del Molí Cremat, El Molí d'en Lluís, el rec i
la resclosa del Molí d' en Lluís, el Molí de Mesamunt,
la fita de terme de Santa Cristina i Calonge al camí
del Mas Terrades, el pou de glaç del Mas Terrades,
la Resclosa del Molí de Mesamunt i el Pont Rodó de
Romanyà.
Un recorregut fantàstic i un paisatge espectacu-
lar!
DISSABTE 18 DE NOVEMBRE
EXCURSIÓ ALS POUS DE GLAÇ DE LA VALL DELS MOLINS
Com cada any l’Ateneu Popular de Calonge
col·labora amb la Fundació Remença XXI en dife-
rents aspectes. Aquest any s’ha col·laborat realit-
zant dues xerrades al inici de les excursions relaci-
onades amb el que els participants veuran durant el
trajecte, tan en Joan Molla com l’Esther Loaisa amb
realitzat estudis sobre el pou de glaç de la vall de
molins, l’explicació que se’ls hi va donar sobre la
utilització dels pous ajudar a entendre’ls millor.
Un altre de les activitats a col·laborar va ser amb
el Concurs de fotografia Arada, la recepció i asses-
sorament sobre el concurs va a càrrec de la secció
de fotografia de l’Ateneu
Redacció de la Revista