Page 15 - 2017-trimestre4

Basic HTML Version

4rt trimestre 2017
16
Victor Küppers omple el Palau Firal de Sant Antoni amb la moti-
vació i l’entusiasme com a bandera
Calonge i Sant Antoni, 1 de desembre de 2017.-
Perquè davant la mateixa situació hi ha persones que
perden la il·lusió i la motivació i d’altres que la mantenen? La clau està en l’actitud davant les coses, un
factor que cada persona pot controlar i que no depèn de l’entorn. Aquesta és una de les afirmacions que
va fer ahir Victor Küppers al Palau Firal davant d’un auditori de més de 800 persones. El coach, professor i
escriptor Küppers va exposar durant més d’una hora les claus per viure amb entusiasme, relativitzant els
problemes, i injectant una bona dosi de motivació per afrontar el dia a dia laboral i personal amb optimis-
me. Per Küppers vivim en una societat “mústia”, malalta, que accepta amb normalitat que les persones
visquin desanimades, que troba
normal viure només esperant mo-
ments com el divendres per tenir
il·lusió com si la resta del temps
no s’hagués de viure. En la pro-
posta de motivació de Küppers el
factor actitud és el més rellevant.
Tothom pot tenir una bona forma-
ció i tenir habilitats per la feina,
però el que realment fa que una
persona sigui gran i deixi de ser
mediocre és la seva actitud. Així,
formació i habilitats sumen, però
l’actitud és un factor que multipli-
ca.
La conferència de Victor Küp-
pers “Vivir con entusiasmo” va
omplir el Palau Firal de Sant An-
toni amb més de 800 persones, el límit que es va posar des de l’organització i que va obligar a tancar les
inscripcions una setmana abans. Aquesta conferència formava part de les activitats organitzades per
l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni encarades a formar i motivar l’es-
perit emprenedor al municipi.
Küppers és llicenciat en ADE i Doctor en Humanitats amb una trajectòria professional de la qual en
destaca el seu pas per IESE, per Barna Consulting Group com a vicepresident i la creació de l’empresa
Küppers & Co. És en aquesta empresa on ha desenvolupat diversos projectes de formació i ha impartit
conferències per empreses internacionals com Nestlé, Gas Natural Fenosa, BBVA Procter&Gamble o
Henkel, entre d’altres.
Com a docent ha donat classes de direcció comercial i in-
tel·ligència emocional a la Universitat Internacional de Catalun-
ya i la Universitat de Barcelona, i també ha col·laborat amb la
Universitat de Navarra i la Universitat Pompeu Fabra.
Jaume Figueras
Departament de premsa
Ajuntament de Calonge