Page 2 - 2017-trimestre4

Basic HTML Version

4rt trimestre 2017
Sumari
Informació
Amb el suport de:
L’Ateneu Popular de Calonge no és responsable de les
opinions dels autors que signin els articles.
Els articulistes exposen posicions personals.
Es poden reproduir articles total o parcialment sempre
que es faci esment de la font.
Imatge de portada:
Autor: Antoni Illa
Editorial ········································· 04
Festa Major ···································· 05
Fotografia de carrer ························ 08
Jornades de patrimoni ···················· 11
Cap de setmana de vi de pagès ········ 13
Victor Küppers ······························· 16
Ara fa 100 anys······························· 17
Trobada ········································ 18
Tren S.F.G.····································· 19
The Reader ···································· 20
El nostre pessebre·························· 22
El temps a casa nostre ···················· 23
Racó del Clàssic ···························· 26
Contraportada: imatges de festes i guiatges
Autor Antoni Illa, Nardo Peniza i David Gracia
Confecció portada i contraporta:
Antoni
Illa
Equip d’edició i redacció
:
Secció de la “revista” de L’Ateneu popular de Ca-
longe.
Col·laboracions:
Babalú, Loaisa Esther, Molla Joan, Oriol Jordi, Jo-
sep Fort, Nardo Peniza, Jaume Figueras, Josep
Falgueras, David Gracia, Albert Collado, Remen-
ces XXI
Adreça :
Ateneu Popular de Calonge
Passeig d’hivern, 16 - Edif.3 - 2n. Esquerra
(Hotel d’entitats)
17251 Calonge (Baix Empordà)
Apartat de correus Nº 221
www.ateneucalonge.cat.
htp://ateneucalonge.blogspot.com.
ateneucalonge@gmail.com
larevista@ateneucalonge.cat
www.facebook.com/ateneu.decalonge
BUTLLETÍ INFORMATIU
03