Page 20 - 2017-trimestre4

Basic HTML Version

4rt trimestre 2017
21
"Volia comprendre simultàniament el crim de la Hanna
i condemnar-lo. Però era massa terrible per a això...
(...) era impossible fer ambdues coses ... el dolor que
vaig passar per culpa del meu amor per a la Hanna
era, d’alguna manera, el destí de la meva generació,
el destí dels alemanys",
ens diu l'escriptor.
"La Kate Winslet va guanyar, merescudament, l'Òscar
a la millor actriu".
Speak Up ens suggereix algunes pel·lícules sobre
l’Holocaust.
"Seria impossible donar una relació completa de films
amb temes sobre l'Holocaust. De fet, en els darrers
anys, s'ha produït un augment de la quantitat d'estre-
nes de pel·lícules amb aquesta temàtica, possible-
ment perquè queden pocs supervivents que puguin
explicar les experiències
viscudes per ells mateixos.
Selecció:
Shoah (1985), dirigida per Claude Lanzmann; Au re-
voir, les enfants (1987) de Louis Malle; La llista de
Schinldler
(1993)
de
Stephen
Spielberg;
El noi del pijama ratllat (2008) de Mark Herman.".
Jo afegiré a la llista:
El pianista (2002) de Roman Polanski; La vida és be-
lla (1997) de Roberto Benigni; The Monuments Men
(2014) de George Cloony; Anne Frank: tota la història
(2001) de Robert Dornhelm.
Totes aquestes pel·lícules són excel·lents. Diferents
maneres de veure els mateixos fets històrics, diferents
cares, diferents veus, diferents actituds. Però la matei-
xa atrocitat.
Els oficials de les SS, els supervivents, els testimonis i
els executors ens expliquen els esdeveniments a tra-
vés de la pantalla.
"Una altra visió de l’horror. Un debat moral.
Els crítics de la pel·lícula diuen que és un desafiament
desagradable i fins i tot immoral.
... Els que veuen la pel·lícula de manera positiva se
centren en un tema que poques vegades s'examina a
les pel·lícules sobre l'Holocaust: el fet que, sota el
Tercer Reich, les persones més corrents eren culpa-
bles de les accions imaginables més horribles.
... El que clarament emergeix de veure la pel·lícula és
el dany psicològic i emocional fet a una generació
que, als anys seixanta, es va despertar amb els crims
de guerra dels seus pares.
... els alemanys fins i tot tenen un terme per a descriu-
re aquesta lluita per arribar a un acord amb el passat,
és Vergangenheitsbewaltigung ...".
L'opinió de l’actriu Kate Winslet sobre El lector.
"No és una història sobre el perdó. No és una història
sobre la reconciliació. No és una història sobre el lament, ni de
com no podem escollir de qui ens enamorem".
En aquesta etapa de la meva vida, el cinema em dóna l'oportu-
nitat d'estar en contacte amb la literatura. Moltes pel·lícules
estan inspirades en novel·les. El setè art actua com un pont.
Crec que no és el mateix llegir un llibre que veure’l a la pantalla.
Però funciona quan vas escàs de temps.
Babalú, 19 d’octubre de 2017 (Pel·lícula i llibre del Speak
Up)
PS: El llibre El noi saltador i la reina dels guardians rossos de
Pere Parramón, el meu professor d’Art, ens dona una altra visió
de l’Alemanya nazi.
Les pintures del Museu Dalí de Figueres ens recorden la fasci-
nació de Dalí per Hitler.
Un tema recurrent.