Page 22 - 2017-trimestre4

Basic HTML Version

4rt trimestre 2017
23
EL TEMPS A CASA NOSTRA
Permeteu-me que aquest cop comenci a parlar
del temps a una distància considerable d’aquí. A
finals d’agost als EEUU, concretament la costa
de Texas era fuetejada per un cicló, el Harvey,
que es convertia en un huracà F4 al tocar terra.
Això vol dir, segons l’escala Saffir-Simpson, que
els vents sostinguts estaven per sobre les 131
mph (210 km/h - perquè us feu una idea, la nos-
tra tramuntana, quan bufa fort a la nostra zona
ho fa amb cops propers als 100 km/h). Va provo-
car inundacions, destrosses, i malauradament,
també va provocar la pèrdua de vides… a la
quarta ciutat més gran dels EEUU hi van caure
uns 1300 mm. Per fer-nos una idea, la nostra
mitjana dels últims 35 anys està als 668,5 mm/
any i que en aquests 35 anys tenim com a
màxim anual els 1041,6 mm que es van recollir
el 2010! Una fotografia de mostra extreta de twit-
ter perquè ens puguem fer una idea del que va
ser el pas de l’huracà per la ciutat texana de
Houston:
Uns dies després, un altre huracà, l’Irma, afecta-
va la zona del Carib, arrasant algunes illes i vo-
rejant Santo Domingo, zona nord de Cuba i
anant a petar a ponent de la península de Flori-
da. Es considera l’huracà més destructiu que hi
ha hagut a l’Atlàntic i va arribar a F5 (amb vents
de 295 km/h). Com anècdota, us explicaré que
des de fa uns anys, a la primera tempesta de
l'any se li assigna un nom que comença amb la
lletra "A", al segon amb la lletra "B"; i així suc-
cessivament els huracans es “bategen” amb
noms de noi i de noia alternativament.... I això és
degut a que antigament eren només noms de
noia, però com que les tempestes tropicals i els
huracans són, per damunt de tot, fenòmens des-
tructius, es va considerar aquesta pràctica
raó per la qual a partir de l'any
s van
introduir els noms masculins a la nomenclatura.
A més, es va decidir que la llista de noms s’ela-
borés abans de començar la temporada per no
“condicionar” els noms amb el poder destructiu
dels ciclons.
Però centrem-nos a la nostra zona. Podem dir
que es va començar el mes per sota la mitjana
de temperatures. Els dies del 4 al 6 es va produir
una pujada una mica per sobre del normal
(poqueta cosa) però el dia 9, es va produir una impor-
tant baixada del mercuri. Aquella jornada, tot i tenir una
màxima de 23º al migdia (al voltant de les 13h), a les
16:20 de la tarda teníem 14,2º
A més, aquell dia es van recollir 13,9 mm, una quantitat
que ens hauríem de remuntar al 13 de febrer (gairebé
7 mesos enrere) per trobar una quantitat superior, per
adonar-nos que estem vivint un període sec i que si no
s’arregla podria portar-nos problemes. Pensem que a
finals de setembre-principis d’octubre, els embassa-
ment que ens abasteixen d’aigua (Sau i Susqueda)
estan una mica per sobre del 50% (concretament
53,73% i 54,64% respectivament) segons dades que
podem consultar a l
La temperatura va remuntar un mica però el 15 va tor-
nar a fer una forta davallada i en aquella jornada vam
tenir, per primer cop des del passat 20 de maig una
temperatura màxima per sota dels 20º, concretament,
18,4º en un dia gris i amb pluja on es van recollir 10,7
mm més. Poca cosa, però almenys, s’anava remullant
el terreny que tant havia patit durant els últims mesos
amb tant poca precipitació… I es van repetir algunes