Page 23 - 2017-trimestre4

Basic HTML Version

4rt trimestre 2017
nevades al Pirineu que en
algun cas, es va acostar a
un pam de gruix
Es van recollir 55,0 mm en
tot el mes. Comparats amb
la mitjana dels últims 35
anys (68,0 mm) suposa el
80,9% de la pluja que clima-
tològicament es recull a Ca-
longe en el mes de setem-
bre. I després de 6 mesos
seguits per sota del 50% de
precipitació, aquest va estar
el primer, des de febrer, que
ens situàvem per sobre d’a-
quest percentatge!!
Octubre va estar un mes
amb molt poca pluja i força
càlid. Estadísticament, en
uns anys veurem que aquest mes va caure prop del 50% de
la precipitació mitjana. Però és que “lo fumut” del cas, és
que ho va fer només en un dia!!
Van ploure els dos primers dies (1,2 litres) i fins el 18-19 no
va tornar a ploure.. I aquelles hores, en poc més de 24, va
precipitar, com deia unes línies més amunt, gairebé la resta
de tot el mes!! Vam tenir tempestes i quantitats de pluja fo-
rça importants. A l’observatori es van recollir 50,1 litres, cai-
guts a estones amb força, a estones molt ben caiguts. A la
matinada, durant uns minuts, la intensitat de pluja va ser
molt important, acumulant litres amb facilitat. Alguns llamps
van ser propers i potents amb els seus corresponents trons.
I com deia, va estar un mes “força càlid”, amb una tempera-
tura de 18,8º (0,9º per sobre de la mitjana dels últims 11
anys), amb només dos dies amb la mínima baixant dels 10º
(9,6º concretament els dies 29 i 31) però amb màximes que
es van situar sempre per sobre els 20º. Com podem veure,
va estar un mes, exceptuant algun fet com les pluges del 18
i 19, bastant “avorridot” si parlem en termes meteorològics.
Es van recollir 51,8 mm en tot el mes (caiguts en només 2
dies). Comparats amb la mitjana dels últims 35 anys (104,5
mm) suposa el 49,6% de la pluja que climatològicament es
recull a Calonge en el mes d’octubre, el més plujós de l’any.
I ja portem 8 mesos seguits (exceptuant el passat setembre)
per sota del 50%!!
Els mesos d’agost i setembre havíem parlat de 2 huracans,
en Harvey i l’Irma, respectivament, que van afectar sobretot
la mar del Carib i alguna zona de costa estadounidenca.
Doncs bé, aquest mes, als voltants del 14-15, l’Ophelia, el
primer huracà que assolia la categoria 3 a l’escala Saffir-
Simpson a l’Atlàntic oriental, va arribar fins a Irlanda (ja com
a tempesta extratropical) però amb vents huracanats
(sostinguts de 140 km/h) i deixant algunes víctimes huma-
nes i milers d’edificis sense corrent elèctric. En la
següent imatge podem veure l’huracà amb el seu
ull força proper a les illes Açores (imatge extreta
de la web de la NOAA)
Els vents que portava associats l’Ophelia, van pro-
vocar problemes col·laterals, “afavorint” a propa-
gar els prop de 150 incendis que es van produir a
Galícia i Portugal, amb milers d’hectàrees crema-
des i amb moltes poblacions envoltades per les
flames. Els estudis que es van fer, concloïen que
molts havien estat provocats… “Sort” que les plu-
ges van arribar i van ajudar a apagar les flames…
Novembre va començar una mica més fred del
que havia acabat l'octubre. El dia 4, primer dissab-
te del mes, ens vam despertar amb força trons
d'unes tempestes que passaven molt properes a la
costa però que semblava que no ens acabaven
d'afectar. Però poc després, més cap al migdia va
començar a ploure fort i al cap d'un parell d'hores
havíem recollit 60,1mm. Alguna fase elèctrica del
poble va quedar sense llum ja que sembla que un
llamp va caure en un transformador. Llavors va
parar però al vespre hi va tornar, llavors un parell
de llamps amb els seus corresponents trons van
fer marxar la llum un moment, lo suficient com per-
què, per exemple, a casa ens quedéssim sense
internet. El router, tot i estar "protegit" per un sai
(Sistema d'Alimentació Ininterrompuda), "es va
rostir". Sembla ser que el llamp va afectar la línia
telefònica i va provocar que uns quants veïns tin-
gueren el mateix problema que a casa i van haver
de canviar el router!! En total, van caure 19.3mm