Page 14 - 2018-trimestre1

Basic HTML Version

1er trimestre 2018
15
EL CENTRE D’ESTUDIS SELVATANS
VISITA EL NOSTRE BAIX EMPORDÀ
El
Centre d’Estudis Selvatans
, creat el 1983 a la ciutat de Santa Colo-
ma de Farners, on té la seu, agrupa estudiosos de la que fou
comarca històri-
ca
la Selva
, més extensa que l’actual comarca administrativa la Selva recone-
guda per la Generalitat de Catalunya. Per exemple
Romanyà de la Selva
per-
tanyé a aquesta comarca històrica, mentre que actualment forma part de la co-
marca administrativa Baix Empordà, i és una parròquia veïna de la de Sant Mar-
tí de Calonge.
El Centre d’Estudis Selvatans any rere any publica
Quaderns de la Sel-
va
, amb articles d’investigadors en ciències socials i humanitats, i persones in-
teressades pel patrimoni cultural, en sentit ampli, d’un territori amb consciència
històrica comuna i lligams actuals de molts tipus. Al final de cada volum de Qua-
derns de la Selva hi han unes pàgines dedicades a donar informacions de les
activitats del Centre, amb fotografies a color. Aquests llibres es poden consultar
a la biblioteca de l’Arxiu Històric Municipal (al costat de la Biblioteca Pere Ca-
ner).
Relacions del nostre Ateneu Popular amb el Centre
d’Estudis Selvatans
Calonge i Sant Antoni hem estat a l’extrem sud
de la comarca històrica l’Empordà (així també opinà
Josep Pla), i els nostres avantpassats tingueren con-
tactes amb la comarca històrica veïna la Selva. Per
tant no és gens estrany que investigadors de la nostra
entitat cultural hagin cooperat en la recerca de certs
temes del passat amb companys de Tossa de Mar i de
Vidreres, publicant sengles articles conjunts als Qua-
derns de la Selva de 2009 i 2012.
D’ençà 2007 l’Ateneu Popular cooperem a l'organitza-
ció d'una de les matinals del Centre d'Estudis Selva-
tans a algun indret del Baix Empordà, la darrera el pro-
ppassat 3 de juny de 2017 a la Bisbal d'Empordà, re-
flectida a les pàgines 285 i 286 del número 29 de Qua-
derns de la Selva.
No és doncs cap casualitat que les darreres Jornades
Europees de Patrimoni a Sant Antoni 2017 es dedica-
ren a la Selva, tal com donarem compte a les pàgines
11 i 12 de la nostra Revista corresponent al quart tri-
mestre de l’any passat.