Page 16 - 2018-trimestre1

Basic HTML Version

1er trimestre 2018
17
C/ Josep Tarradellas, 27
Urb Mas Barceló
17251 Calonge
(Girona—Costa Brava)
Tel. +34 972 660 486
Tel. +34 972 661 740
Mobil. +34 653 664 366
info@hotelmas1670.com
Www.hotelmas1670.com
Amb només vint-i-sis planes cada tres mesos comencem el nostre catorzè any. La REVISTA de l’Ateneu
popular de Calonge ha tingut sempre l’esperit de comunicar la cultura en el seu ampli sentit de la paraula.
L'aportació dels nostres col·laboradors és imprescindible, les seves seccions i articles ens porten el cinema,
els llibres, les activitats del municipi, a més de les seves opinions a les pagines de la Revista, agraïm la seva
col·laboració de la forma més sincera.
Tot i això desitgem que qualsevol que tingui ganes d’aportar els seus articles u opinions no dubti en que dins
aquestes pagines tindrà un espai. Volem també celebrar que Colonico un altre entitat cultural del municipi hagi
llançat una nova publicació “Ruàs”, esperem que tingui molt bona acollida i la continuïtat que es mereix.
Redacció de la Revista
Premis Les Gavarres 2017 i propera matinal 2018
D’ençà 2005 n’Esther Loaisa Dalmau, en repre-
sentació del nostre Ateneu Popular, és membre del Con-
sell de Cooperació del
Consorci de les Gavarres
, amb
seu a Monells. En algunes edicions ha format part del
Jurat dels Premis les Gavarres, així ha estat concreta-
ment el passat any 2017; oferim fotografia tirada per en
Marc Martínez el 25 de novembre últim, on ella fa de por-
taveu del Jurat en el Monestir de Sant Miquel de Cruïlles
en ocasió de la corresponent entrega d’aquests premis.
Hem proposat al Centre d'Estudis Selvatans una
matinal 2018 al Monestir de Sant Miquel de Cruïlles i a la vila de Monells
guiats per
l'Elvis Mallorquí, qui ja ha donat el seu vistiplau, essent el més entès sobre història de l'ac-
tual municipi de Cruïlles - Monells - Sant Sadurní de l'Heure, i ha escrit llibres i articles. Com
sempre organitzaríem nosaltres els detalls de la sortida.
Àrea de Recerca i Cultura de l’Ateneu Popular