Page 18 - 2018-trimestre1

Basic HTML Version

1er trimestre 2018
19
La llegenda dels Reis Mags que en realitat no eren reis
Poc se sap de l'origen dels Reis Mags només que van portar or, encens i mirra a Maria i Josep per felicitar-los pel
naixement del nen Jesús. Però, d'on surt aquesta història?, Van existir alguna vegada aquests personatges? La veri-
tat és que sí, però resulta curiosa la seva fama en ser citats una única vegada a la Bíblia. Concretament en l'Evangeli
de Mateu, on "es parla d'uns 'mags', però no diuen els seus noms, ni que fossin reis ni tan sols que fossin tres", asse-
gura als mitjans
Javier Docampo
, director del Departament de Manuscrits, Incunables i Rars de la Biblioteca Nacio-
nal d'Espanya (BNE).
Aquest centre atresora en la seva col·lecció valuoses peces, com l'Acte dels Reis Mags o còdexs medievals i renai-
xentistes, que ens permeten reconstruir com es va forjar la llegenda dels tres Reis Mags durant l'Edat Mitjana, ja que
va ser llavors quan es va forjar la llegenda que coneixem avui en dia i quan van ser dignificats com 'reis' per primera
vegada.
L'obra no defineix Melcior, Gaspar i Baltasar com nobles sinó com tres astròlegs que debaten sobre la troballa
d'una nova estrella i el seu possible significat, cosa que relacionen amb el naixement d'un possible Messies. Per es-
brinar la veritable naturalesa del nadó, decideixen fer-li diversos regals: si fos un rei de la terra, preferirà l'or; si fos un
rei del cel, voldrà la mirra. Però deixarà les dues pel encens. El manuscrit també els mostra visitant el palau d'Hero-
des, que promet adorar també l'Infant, encara que després el monarca reconeix témer el naixement del nou rei.
El document data del segle XIII però no va ser fins al segle XVIII que va ser descobert per un canonge de la cate-
dral de Toledo,
Felipe Fernández Vallejo
. Es tracta d'una obra fonamental en la història de la literatura espanyola
per ser el text teatral més antic conservat en llengua castellana.