Page 19 - 2018-trimestre1

Basic HTML Version

1er trimestre 2018
20
AL MON.- 1918 LA GUERRA CIVIL FINLANDESA
Va tenir lloc a Finlàndia , des del 27 de gener fins al 15 de
maig de 1918. D'un costat es trobaven les forces socialdemòcra-
tes, dirigides per la delegació popular de Finlàndia, comunament
conegudes com a “roigs”. D'altra banda es trobaven les forces del
senat, controlades pels conservadors que a la
tardor anterior pretenien retenir la independència i la monar-
quia constitucional sense parlamentarisme. Eren popularment
coneguts com a “blancs”.
Els “roigs” van rebre l'ajuda de Rússia, mentre els “blancs”
van ser recolzats per Alemanya. Al final victòria dels “blancs”.
Voluntaris finlandesos “blancs” a Vaasa
A CATALUNYA .- 1918 JOAN MIRÓ EXPOSA A LES GALE-
RIES DALMAU
Joan Miró i Ferrà (Barcelona, 20 d'abril de 1893 - Palma,
Mallorca, 25 de desembre de 1983) va ser un pintor, escultor,
gravador i ceramista català, considerat un del màxims repre-
sentants del surrealisme.
La seva primera exposició individual va tenir lloc a les Ga-
leries Dalmau de Barcelona entre el 16 de febrer i el 3 de març
de 1918, amb la presentació de 64 obres entre pintures, aqua-
rel·les i pastels, fetes entre el 1914 i 1917.
Aquestes primeres obres tenien una influència amb les ten-
dències franceses.
A CALONGE.- 1918 “ELS TRES REIS DE
L'ORIENT”
Veiem una fotografia del Reis de 1918, que
està feta al pati de ca les Hermanes acompan-
yats dels seus patges. Després de la Guerra,
les parròquies de Sant Martí i Sant Antoni,
ajudades per comissions, organitzaven caval-
cades amb els tres Reis, algunes força lluïdes.
Els Mags acabaven a les esglésies parro-
quials, i eren aclamats per la mainada a qui
lliuraven caramels.
Josep Fort
Galeries Dalmau de Barcelona
Els tres Reis de l'Orient al pati de ca les Hermanes
ARA FA 100 ANYS