Page 2 - 2018-trimestre1

Basic HTML Version

1er trimestre 2018
Sumari
Informació
Amb el suport de:
L’Ateneu Popular de Calonge no és responsable de les
opinions dels autors que signin els articles.
Els articulistes exposen posicions personals.
Es poden reproduir articles total o parcialment sempre
que es faci esment de la font.
Imatge de portada: mercat Medieval de Calonge
Autor: Albert Collado
Editorial ········································· 04
La ciutadania tria ···························· 06
Vot obligatori ································· 07
Carnaval 2018································· 07
Espai de fotografia·························· 08
Alma Cubrae ·································· 09
El Collet········································· 13
Centre d’Estudis Selvatans ·············· 15
Campament reial 2018 ····················· 18
Ara fa 100 anys······························· 20
Alberto Gomez Ascaso···················· 21
El temps a casa nostre ···················· 23
El Racó del clàssic·························· 26
Contraportada: imatges del carnaval 2018
Autor Antoni Illa
Confecció portada i contraporta:
Antoni
Illa
Equip d’edició i redacció
:
Secció de la “revista” de L’Ateneu popular de Ca-
longe.
Col·laboracions:
Babalú, Loaisa Esther, Molla Joan, Oriol Jordi, Jo-
sep Fort, Jaume Figueras, Albert Collado, Arnau
Folch
Adreça :
Ateneu Popular de Calonge
Passeig d’hivern, 16 - Edif.3 - 2n. Esquerra
(Hotel d’entitats)
17251 Calonge (Baix Empordà)
Apartat de correus Nº 221
www.ateneucalonge.cat.
htp://ateneucalonge.blogspot.com.
ateneucalonge@gmail.com
larevista@ateneucalonge.cat
www.facebook.com/ateneu.decalonge
BUTLLETÍ INFORMATIU
03