Page 23 - 2018-trimestre1

Basic HTML Version

1er trimestre 2018
Pel que fa a precipitació vam tenir dues ton-
gades més. El dia 13-14 amb 11 mm reco-
llits i el 26-27 amb 10,1 mm més. En aques-
ta segona tongada, vam quedar una mica al
marge, ja que la pluja més important va
afectar la zona del Barcelonès, Baix Llobre-
gat i Maresme amb registres que van su-
perar, en alguns casos, els 70 mm. Aquell
dia 26 vam patir el dia amb més vent del
mes on la tramuntana va arribar als 62,7
qm/h. A partir d’aquell moment, va tornar
l’anticicló i es va arribar als 1037 hPa el dia
28 .
En resum: Pel que fa a la pluja, per sota de
mitjana. Es van recollir 36,9 mm en tot el mes. Comparats amb la mitjana dels últims 36 anys (58,5 mm)
suposa el 63,1% de la pluja que climatològicament es recull a Calonge al gener, mes que, estadísticament,
acostuma a ser no gaire plujós. I pel que fa a temperatura mitjana hem tingut 10,7º, que està 1,4º per sobre
de la mitjana dels geners dels últims 11 anys. Per tant, hem viscut un mes de gener càlid, per sobre “del
normal”. Concretament, el segon més càlid des de 2007 (només el supera el gener de 2016 amb 10,9º de
mitjana).
I arribem a febrer. I si el gener havia estat un dels més càlids, aquest febrer que hem deixat enrere, ha
estat un dels més freds dels últims 11 anys, només superat pel 2012 (amb 6,9º), amb una temperatura mit-
jana de 7,7º .
Va començar plovent, es van recollir 4,2mm, va fer dos dies de “tranquil·litat” i el dia 4 va tornar a ploure.
El dia 2, el dia de la Candelera (o el dia de la marmota als Estats
Units) no va ploure. I la dita diu que si la Candelera plora (plou) el
fred es fora i si la Candelera riu (fa sol) el fred és ben viu. No va plo-
rar per tant semblava que el fred havia de continuar… i accentuar-
se…
Com dèiem, el dia 4, vam recollir 24,8 mm. Però cap a muntanya
hi va nevar amb gust i ganes. Al vespre, vaig posar-me en contacte
via whatsapp amb un company (en Jordi Bober) de Planoles
(Ripollès) i em va comentar que portaven uns 20 cm però que si
continuava nevant com ho estava fent, s’arribarien als 40cm… es va
quedar una miqueta curt… van acabar essent 65 cm. A Vallter es
van mesurar gairebé un metre de neu nova. I a Das, a La Cerdanya,
arribaven a 70 cm!!
El següent dia va continuar plovent, amb tempesta i fins i tot amb
pedra i calamarsa. Es van recollir 13.8 mm més. I el dia 6, 9,4mm
més. El dia 8 va començar el dia amb neu granulada, va seguir d’ai-
guaneu, i fins i tot va acabar nevant. Va ser una nevada anecdòtica.
Va estar caient, a estones amb intensitat, però en cap moment va
agafar enlloc.
Per cert, en català, la neu mai qualla!! Qualla la llet, qualla la
sang, o com a equivalent de
prosperar
o
triomfar
(“La idea no ha
quallat”)… però la
neu agafa o pren
, mai qualla!
La mica de neu granulada que va caure a primera hora del matí
sí que va agafar en algunes plantes. I com a mostra, la mica de blan-
cor que va recollir la cica (
Cycas revoluta
) de casa:
Destrosses que va provocar un tornado a l’Alt Empordà (en des-
conec l’autoria)