Page 24 - 2018-trimestre1

Basic HTML Version

1er trimestre 2018
Va estar gran part del matí nevant, però no va agafar, almenys a la part baixa del terme. No així, a
llocs més elevats on sí que hi va haver una enfarinadeta. Aquell dia van tenir la màxima més baixa (6,5º)
del mes i de l’hivern.
El dia següent, el fred del matí era ben viu i el termòmetre de mínima mostrava -2,7º, la més baixa
des del 24 de febrer de 2013. Aquell mateix dia, a l’aeròdrom de Das a La Cerdanya es van arribar als -
23º, una de les temperatures més baixes dels últims anys!!
El dia 10 va bufar el vent més fort del mes arribant als 63,7 km/h i després d’haver recollit 58,9 mm i
tenir la màxima més baixa i la mínima més alta durant la primera quinzena, el temps es va estabilitzar...
Almenys durant uns dies…
La temperatura màxima del mes la trobem el dia 15, on el termòmetre va quedar als 17º i la pressió
atmosfèrica es va quedar als 1024 del dia 16. Fins al dia 26-27 va continuar força normal per l’època,
fins i tot un pèl per sobre, almenys entre els dies 15 i 20, però els mapes anunciaven que per acabar el
mes, podria nevar a qualsevol punt del país i a qualsevol cota. I així va ser.. Es van prendre mesures
extraordinàries. A partir de les 16h del dia 27 es va prohibir la circulació de camions a totes les carrete-
res catalanes. Va estar nevant a cotes relativament baixes, afectant carreteres importants com és l’Eix
Transversal i algunes carreteres properes al Pirineu… per tant, semblava que les mesures de no deixar
circular camions havia estat ben encertada. El dia següent, dia 28, últim dia del mes ens va nevar… Una
nevada amb uns bons flocs, que va anar fent tot el matí fins que va pujar la temperatura i conseqüent-
ment fer pujar la cota de neu. Va emblanquinar força zones, però a la part baixa, només va ser una peti-
ta enfarinadeta.
No va agafar gaire, però la neu té un “nosequè” que la fa màgica… Llavors va ploure, es va fondre la
poqueta neu que havia agafat i es van enregistrar fins a 11,4 mm per acabar el mes.
En resum: Pel que fa a la pluja, per sobre de la mitjana. Es van recollir 74,6 mm en tot el mes que
comparats amb la mitjana dels últims 36 anys (46 mm) suposa el 162,2% de la pluja que climatològica-
ment es recull a Calonge en el mes de febrer. I pel que fa a temperatura mitjana, tal i com hem dit al co-
mençament d’aquesta entrada, de 7,7º, es va quedar en 1,9º per sota de la mitjana dels mesos de fe-
brer dels últims 11 anys (9,6º).
I per finalitzar aquest resum trimestral, us deixo amb la gràfica de l’evolució de les temperatures d’a-
quests últims 3 mesos:
Podeu trobar tota aquesta
informació ampliada al web
des de fa uns mesos, al
blog
on cada
mes s’hi va afegint diversa
informació i on podreu parti-
cipar, si voleu, amb els vos-
tres comentaris.
Jordi Oriol