Page 3 - 2018-trimestre1

Basic HTML Version

1er trimestre 2018
Recorda que la revista en format digital es penjarà a la web de l’ateneu
www.ateneucalonge.cat
http://ateneucalonge.blogspot.com
04
Editorial
LLETRAFERIT!
És un amant de les lletres
. A l’adolescència se’m
feren reflexions desaconsellant que fos un lletraferit; recordo
em citaven dues obres de teatre, una del segle XVII de Cas-
tella, l’altra catalana de fa un segle.
Pel que fa al perill econòmic personal de ser un lle-
traferit, em varen estimular a prendre de memòria aquets
versos:
Cuentan de un sabio, que un día
tan pobre y mísero estaba,
que sólo se sustentaba
de unas yerbas que cogía;
¿habrá otro, entre sí decía,
más pobre y triste que yo?
Y cuando el rostro volvió,
halló la respuesta, viendo
que iba otro sabio cogiendo
las hojas que él arrojó.
LA VIDA ES SUEÑO (1636)
Calderón de la Barca (1600-1681)
Perquè no em convertís amb un lletraferit carca,
amb idees d’èpoques passades ja superades, m’explicaven
l’obra de teatre
Els Savis de Vilatrista
(1907) de
Santiago
Rusiñol
. En resum, la Júlia arriba a casa dels seus cunyats,
que es troba en una localitat anomenada “Vilatrista”; amb els
encants de la Júlia i el seu aire alegre, independent i moder-
na, fa anar de corcoll a la gent del poble, “savis” ensopits i
donats a les tradicions.
Vaig estudiar el Batxillerat Superior i Preuniversitari
de Ciències i m’he afeccionat a algunes Ciències Socials:
Geografia, Història, Economia i Dret. Les Ciències Socials
són les que s’ocupen d’aspectes de l’home, no com a ser
biològic, sinó en el seu aspecte d’individu que actua amb
altres dins d’una societat determinada.
L’economia en un canvi d’època
Amb aquest títol el Catedràtic d’Economia Aplicada
de la Universitat Autònoma de Barcelona en Joan Cals Güell
(fill de la Bisbal d’Empordà), ens donà una conferència
(vegeu fotografia), seguida de col·loqui públic, el 14 de nove-
mbre de 2015 vespre a la Sala Fontova de Calonge, organi-
tzada pel nostre Ateneu Popular com a acte cultural de la
Festa Major de Sant Martí. En Joan Cals està convençut que
vivim en un canvi d’època.