Page 5 - 2018-trimestre1

Basic HTML Version

1er trimestre 2018
06
05/02/2018
Calonge i Sant Antoni, 5 de febrer de 2018.-
Un total de
186 persones han votat en el marc del procés de participació
ciutadana que impulsava l’Ajuntament de Calonge i Sant An-
toni per tal d’escollir a quin projecte es destinaven fins a
50.000€ del pressupost municipal d’inversions. El procés de
participació ciutadana permetia escollir entre 5 projectes de
millora d’espais públics, i el que ha obtingut més vots ha estat
el projecte de millora dels parcs infantils del municipi, amb un
total de 71, un 38,2% dels vots emesos. La resta de projectes
han tingut un suport molt similar, amb 33 vots pel projecte
d’instal•lació de circuits saludables (17,7% dels vots), 31 pel
projecte de millora dels camins rurals (16,6%), 26 pel projecte
de millora del mobiliari urbà a diferents barris del municipi
(14%) i 25 pel projecte de millora de les àrees de lleure per a
gossos (13,5%).
Enguany la participació ha patit una davallada remarcable,
fet que l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni atribueix al fet
que les votacions s’han realitzat únicament online i que el
sistema de validació de vot tenia una certa complexitat. Des
de l’Àrea de Participació Ciutadana es va escollir un sistema
de votació online que permetia establir les màximes garanties
en la seguretat del vot, un sistema que s’aplica en diversos països europeus, i que requereix un registre previ dels vo-
tants. De cares a l’any vinent ja es treballa per establir un sistema de votació que sigui més senzill i d’ús més àgil.
Aquest és el segon cop que l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni posa en funcionament un procés de participació
ciutadana per decidir el destí de fins a 50.000 € del pressupost municipal d'inversió. L’any passat la ciutadania va poder
prioritzar entre 7 projectes de millora de via pública, i aquest any han pogut triar entre 5 opcions. En aquest procés hi
podien participar les persones majors de 16 anys empadronades al municipi, i el període de votació va estar obert del
22 al 31 de gener.
fons : www.calonge.cat