Page 6 - 2018-trimestre1

Basic HTML Version

1er trimestre 2018
07
Vot obligatori
Opinió:
Antoni Illa
El sufragi universal és considerat ara un regle sine
qua non
de les
democràcies. Però, què hi ha sobre la participació universal?. El dret a
votar hauria de ser complementat amb el deure legal d'exercitar-lo per
assegurar aquest objectiu? Si bé es pot afirmar que votar és una nor-
ma social que existeix en moltes democràcies, poques l'han elevat a
la categoria d'una responsabilitat legal del ciutadà. No obstant això, és
una opció disponible per a les noves democràcies i val la pena con-
templar-la com un mitjà per assegurar nivells més alts de votació; la
qual cosa probablement incrementaria la legitimitat de les institucions
representatives i del sistema polític en general.
Tot hi que vota ens pots semblar feixuc i molestos, es un dret que
te la ciutadania. Drets es sempre el que demanem, ningú pensa mai
en les obligacions que poden recaure sobre les persones que viuen en
un espai comú com pot ser una comunitat de veïns, un barri, un poble
o un país. Molts països que poden semblar poc democràtics (sud-
americans) utilitzen e sistema obligatori, però algunes democràcies
europees també el tenen implantat. Fer que la opció d’anar a votar
sigui necessària es dels partits polítics, la poca professionalitat o voca-
ció de molts d’ells fa créixer l’abstenció. Això l’hem pogut comprovar
les darreres eleccions autonòmiques del 21 de desembre passat, un
79,9%, una xifra històrica a la democràcia espanyola i catalana.
Per que no pot està sempre dins d’aquest paràmetres la participa-
ció? Es una batalla que per el moment esta perduda.
Entre les democràcies més antigues
que tenen vot obligatori per a les elec-
cions es troben: Austràlia, Bèlgica i
Luxemburg. Altres nacions amb demo-
cràcies ben establertes com Holanda,
el 1970 i Àustria més recentment van
rebutjar tal requeriment. El vot obliga-
tori també és utilitzat a Llatinoamèrica.
Entre els exemples tenim a l'Argentina,
Brasil, Costa Rica i Equador. En alguns
països el vot s'ha fet obligatori a dis-
creció de governs sub-nacionals o
s'aplica només en cert tipus d'elec-
cions.
Carnaval 2018
L'onze i divuit de febrer han estat els dies
que s’han celebrat les rues de Carnaval 2018
a Calonge i Sant Antoni. A les 12 del mig dia
va començar la rua de Sant Antoni, 35 com-
parses van desfilar des de la plaça Catalunya
fins la plaça de la llibertat i van gaudir d’un dia
primaveral.
A Calonge el dia divuit a la tarda vespre més
de 2000 persones repartides en 52 comparses
van desfilar des de el Mas Barceló fins la Pla-
ça de la Concòrdia, la rua es va allargà fins
passades les 8 del vespre, una tarda prou
fresca per aguantar, va ser una pena però les ultimes comparses es van quedar sense la gran majoria de pú-
blic.
A la contraportada trobareu un recull d’imatges de tots dos esdeveniments.
Redacció de la Revista