Page 9 - 2018-trimestre1

Basic HTML Version

1er trimestre 2018
10
tenim una base d’escultura que vam realitzar a l’Escola d’Arts i
Oficis d’Olot.
Si algú no us coneix i descobreix Alma Cubrae avui, com
explicaríeu la vostra feina? Quants sou i quin és el dia nor-
mal de treball dels Alma Cubrae?
És difícil explicar el què fem...Sempre diem que som una
companyia d’espectacles medievals i recreació històrica. Però els
nostres coneixements i experiència ens han portat a treballar en
altres sectors com el museístic, arqueològic, televisiu i cinemato-
gràfic. Recentment ens hem obert camí en el món del còmic i del
cosplay. Actualment som unes 15 persones que formen part del
grup. Si bé el pes del grup recau en 5-6 persones que ja sigui per
temps i disposició es poden involucrar-se més.
Us veu trobar amb dificultats pel camí fins a arribar al dia
d'avui? Sou un referent per molta gent, així que si hi ha al-
gun lector de Llegendàrium que vol emprendre el camí que
vosaltres vàreu emprendre i ara ens està llegint, què els hi
recomanaríeu per superar aquestes dificultats?
Amb dificultats ens hi trobem diàriament. Als inicis ens trobà-
vem amb la complicació que no teníem material, ni vestuari, ni
experiència. En canvi ara la dificultat és poder mantenir la quali-
tat dels nostres productes i serveis, ja que cada vegada ens arri-
ben projectes més grans i amb més responsabilitat. El nostre
humil consell és que no perdin la il·lusió del començament. I que
es mentalitzin que aquest camí és llarg i dur.
Quines són les fires o espectacles més assenyalats o
dels que guardeu un millor record?
Fires que guardem especial record poden ser el Festival Terra
de Trobadors de Castelló d’Empúries, que és la fira on ens vam
poder estrenar i la qual portem 11 anys consecutius poden parti-
cipar-hi. La Fira Medieval de Calonge també és una de les fires
que la gent del poble ens tracte molt bé, la fira Medieval-
Fantàstica Aloja de Banyoles que és la de casa, l’Arde Lucus de
Lugo que ens tenen molta estimació, n’hi ha moltes...
Un moment de la Fira Aloja de
Banyoles
Irene Costa, en el Paper de la Lluitadora Ivy,
març del 2012.