Page 10 - 2018-trimestre2

Basic HTML Version

2on trimestre 2018
10
Col·labora amb
“La Revista”
Envia’ns els teus es-
crits, critiques, cartes
al director.
E-mail
ateneucalonge@gmail.com
www.ateneucalonge.cat
Telf. 699911592
El passat 29 de juny ja entrada la tem-
porada estiuenca, a la Sala Fontova, va te-
nir lloc la presentació del numero 61 de la
revista del Baix Empordà. Una revista que
com tots sabeu està dividida en dos parts,
la més històrica i cultural dedicada aquest
número a les torres de guaita, i l’altre també
cultural i gastronòmica dedicada a la fruita
d’estiu.
Dins dels articles que estan a la revista
destaquen el realitzat per l’Esther Loaisa i
Joan Molla, secretaria i vicepresident de
l’Ateneu Popular de Calonge, on fan un exis-
tiu i ampli recull de les Torres de guaita des-
aparegudes actualment al nostre municipi,
com la Torre del Baró adossada a la masia
coneguda com a Torre Aixada, la seva ubi-
R
EVISTA DEL BAIX EMPORDÀ
T
ORRES DE GUAITA
Imatges: Antoni Illa