Page 11 - 2018-trimestre2

Basic HTML Version

2on trimestre 2018
11
cació actualment l’ocupa La Torre Roura aixecada
en els anys 1897-1899.
També l’article de la Montse Molla ens introdueix
en el dubte de si actualment la forma en que com-
prem i consumim la fruita és la correcta. La indus-
trialització i els avanços en el correu de la fruita
haurà empitjorat el gust i la qualitat, s’haurà de torna
al tracte de tu a tu amb el pagès que recull la fruita?
El Km 0 es realment Km 0?. D’això també va tractar
la presentació que ens va fer en Lluís Molla, expli-
cant-nos com i quan s’ha de tractar, collir i vendre
la fruita.
Un altre dels articles relacionats amb les nostres
contrades és el de Pau Roig. Aquest ens endinsa
dins els somnis d’en David Saavedra, nou productor
que ha instal·lat el seu Celler a tocar de la carretera
del cementeri. Durant tot l’hivern hem anat veient com es construïa el
celler ara ja acabat i gairebé integrat. Li desitgem la millor de les sorts
al nou Celler Viníric.
Revista del Baix Empordà és una publicació trimestral d’àmbit comar-
cal de difusió dels valors culturals i històrics del Baix Empordà: el seu
patrimoni arquitectònic tan ric –especialment l’iber i el medieval–, els
seus paisatges tan admirats –el mar i la muntanya–, així com també els
seus personatge i oficis, l’art i la literatura, l’educació, el medi ambient
o les tradicions.
Redacció de la Revista
El nou celler Viniric
al peu del puig Ca-
bré i al mig de les
seves noves vinyes.
Imatges: Antoni Illa