Page 13 - 2018-trimestre2

Basic HTML Version

2on trimestre 2018
13
Un altra curiositat, és que no s’assembla a cap altre de
la zona sud de França, és més aviat coms les del nord. Ja
en el seu interior, cal destacar el cor, les tres naus, essent
la central la més alta, les capelles laterals: cinc de radials
al deambulatori i quatre a cada costat, la capella central,
és dedicada a Santa Maria de Betlem, amb un retaule gòtic
de pedra policromada, el meravellós cadirat de fusta i l’es-
pectacular òrgan de fusta penjat sobre el cadirat, obra de
l’artesà Moucherel, l’altar és de marbre i bronze.
Abadia de Fonfreda.- Es troba a 14 Km al sud de Narbo-
na, var ser fundada a finals del segle XI com Benedictina i
va passar a cistercenca el 1145. Té una església del s. XII i
al s. XIII és va construir el claustre.
L’abadia de Fontfreda va esdevenir un centre important
de lluita i enfrontament contra el catarisme. El papa Inocenci
III va designar dos legats triats entre els membres d’aquesta
abadia que s’encarregaren de defensar l’ortodòxia catòlica
davant l’heretgia.
Aquesta posició capdavantera va resultar profitosa pel
monestir, que es va beneficiar dels béns dels càtars.
El segle XIV marca una època d’esplendor, amb abats
poderosos e influents, com ara Jacques Fournier (1311-
1317) que va ser bisbe i més endavant papa, amb el nom
de Benet XII (1334 -1342). El 1476 Fontfreda passa a tenir
abats comendataris, que es beneficiaven del càrrec i de les
rendes però no tenien cap obligació estricta envers el mo-
nestir. Aquesta situació va empobrir profundament la comu-
nitat, mentre que els abadiats passaven a mans de famílies
poderoses.
A causa d’aquesta situació el 1764 es va decretar la seva
extinció, els seus béns van passar a estar governats pel bis-
bat d’Elna. A finals del segle XVIII s’hi van fer obres de millo-
ra. Amb la Revolució el lloc va passar a propietat pública i a
mans de l’hospici de Narbona, que va vendre a un particular
(1833) i a partir d’aquí va començar la recuperació de les
construccions.
Entre el 1858 i 1901 hi ha un intent de re-
cuperació monàstica, que no va tenir continuï-
tat. El 1908 va passar a mans particulars i es
recupera i restaura.
Felicitar i donar les gràcies a la junta de
Colònico per l’organització i les atencions re-
budes.Fins la propera.
Josep Fort
Abadia de Fonfreda