Page 15 - 2018-trimestre2

Basic HTML Version

2on trimestre 2018
15
Un acord a tres bandes
L’acord signat avui estableix que Joan Rosselló Ribot, propietari d’un terreny ubicat a Ca-
longe de 17.200 metres quadrats, s’ocuparà de la plantació, manteniment i tractament inte-
gral d’aquestes espècies autòctones inclosa la verema i l’organització de les degustació dels
raïms i, si escau, l’elaboració de vi .
La Fundació Remença XXI prestarà assessorament per la selecció de
les espècies i per determinar el seu manteniment i control així com ela-
borarà memòries i la documentació destinada a afavorir la seva divulga-
ció tan a l’àmbit científic, pedagògic, cultural o turístic, incloses visites
guiades de la finca.
L’Ajuntament destinarà a aquest projecte una aportació econòmica de
5.000€ l’any, i també s’ocuparà de tenir els accessos a la finca en con-
dicions, així com col·laborarà en la reconstrucció de les parets de pedra
seca, donarà suport científic a través de la Càtedra de Gastronomia,
Cultura i Turisme Calonge – Sant Antoni.
El conreu de la vinya a Calonge
Històricament Calonge ha estat una població que ha destacat per la im-
portància del conreu de la vinya i la producció de vi a les comarques de Girona. Calonge és
una de les poques poblacions catalanes on les seves masies continuen produint el vi de pa-
gès de manera similar com tradicionalment s ´
havia produït i continuen utilitzant sistemes de
comercialització tradicionals, amb la venda dels productes exclusivament al propi mas o casa
de pagès o venent el producte ells mateixos als mercats setmanals de la comarca.
Generalment parlem de vinyars petits, disgregats en un marc de policultiu dels masos i cases
de pagès que les treballen, i dins aquestes vinyes, lluny de la industrialització del camp o de
l ´
entrada dels pagesos en un sistema de cooperatives, cadascuna d ´
aquestes explotacions
tradicionals ha tirat endavant els seus camps, diversificant el producte de
base, entre els que es troben les vinyes, que han anat passant de generació
en generació, plantades i empeltades pels propis pagesos i mantenint al
mateix temps una riquesa varietal d ´
aquest cultiu que resulta única i excep-
cional i que ens ha fet arribar fins als nostres dies, veritables joies genèti-
ques que encara s ´
aprofiten com a varietats vàlides per vinificar dins els
antics cellers de pagès.
La Fundació Remença XXI
La Fundació Privada Remença XXI té per objecte ajudar a conservar i pro-
tegir on pervisqui l’agricultura tradicional i familiar, elevant la seva activitat
fins a la categoria de bé cultural. També té per objecte activar, gestionar,
promocionar, investigar, protegir, desenvolupar i donar a conèixer la Zona
d’Interès Etnològic de Calonge i Vall-llobrega, així com verificar i/o garantir
l’origen i l’autenticitat dels seus productes
El vi de Calonge té un valor cultural afegit de primer ordre. Hi ha una voluntat
dels pagesos de la zona per mantenir tot un seguit de tècniques i de prac-
tiques que han heretat directament dels seus avantpassats, tot mantenint
l ´
essència de l ´
elaboració que s ´
ha emprat sempre, a diferencia d ´
algunes
cooperatives i cellers moderns, que controlen i manipulen els processos del
vi per tal d ´
aconseguir un producte final amb les exigències dels mercats.
El vi de pagès que es produeix als masos i cases de pagès de Calonge però,
s ´
elabora seguint un sistema completament artesanal i arcaic i emprant per
a la vinificació un seguit de varietats de vinya prou nombrosa i peculiar.
Jaume Figueras Puig
Tècnic de gabinet
Gabinet d’Alcaldia i Projectes Estratègics
Encara molts veïns de Ca-
longe i Sant Antoni mante-
nen un tros de vinyer per
consum propi. Imatge An-
toni Illa.
És el jaqué, un raïm negre que se-
gles abans s’identificava amb les
bruixes i la màgia de l’entorn de les
Gavarres. Imatge Antoni Illa