Page 16 - 2018-trimestre2

Basic HTML Version

2on trimestre 2018
16
El passat mes de maig, una roda de pre-
msa realitzada a la plaça del davant del es-
pigó anomenat Costa Brava (el primer), amb
presencia de la subdelegació del govern a
Girona, del cap de Costes de Girona i de l’al-
calde de Calonge, va donar tret de sortida a
la redacció del projecte. Després d’aquesta
signatura se’ls hi donar sis mesos per redac-
tar-lo i es licitaran les obres.
Com es veu a la imatge la proposta de
protegir la platja d’Es Monestri és la que es
portaran terme. Es reformarà l’espigó recte
que hi ha a la sortida del rec Madral, donant-li
una curvatura per protegir aquest racó de les
migjornades i a la platja de Palamós l’antic
espigó també agafarà una corba orientada
cap a Sant Antoni, de ben segur aquest tram
de platja, que perd cada any sorra, es podrà
generarà.
Per altre banda s’aportaran 550.000 me-
tres cúbics de sorra, que es dragaran de la
zona entre Tossa i Lloret de Mar, per rege-
nerà les platges malmeses.
En teoria les obres haurien de començar
el 2019 o el 2020, sempre fora de la tempo-
rada estiuenca.
Esperem que amb aquesta obra la pro-
tecció de la façana marítima per fi sigui
eficient, encara que des de la pobre opinió
meva en particular la part entre l’espigó del
Mig i el de l’Amistat continuarà desprotegida,
i els dies de llevantada o xalocada serà difí-
cil fer el tallat a Can Simon.
Antoni Illa
F
açana marítima