Page 2 - 2018-trimestre2

Basic HTML Version

2on trimestre 2018
2
Imatge de portada: Festa Germandat Ar-
turo Mundet de Sant Antoni
Autor: Antoni Illa
• Editorial................................... 02
• Festa Major.............................. 03
• Doremifa’n Flors..................... 04
• Espai de fotografia................. 06
• Germandat Mundet................. 08
• Torres de guaita...................... 09
• Excursió a Narbona................ 11
• Façana maritima..................... 15
• Presentacions......................... 16
• Sorolla Tierra adentro. ........... 17
• Nit de l’esport.......................... 19
• Ara fa 100 anys....................... 20
• El temps a casa nostra........... 21
• El racó del Calssic.................. 22
Contraportada: imatges Doremifa’n Flors
2018
Autor Antoni Illa
Sumari
Informació
Confecció portada i contraporta:
Antoni Illa
Equip d’edició i redacció:
Secció de la “Revista” de L’Ateneu popular de Calon-
ge.
Col·laboracions:
Babalú, Loaisa Esther, Molla Joan, Oriol Jordi, Josep
Fort, Jaume Figueras, Josep Paradeda, .
Adreça :
Ateneu Popular de Calonge
Passeig d’hivern, 16 - Edif.3 - 2n. Esquerra
(Hotel d’entitats)
17251 Calonge (Baix Empordà)
Apartat de correus Nº 221
www.ateneucalonge.cat.
htp://ateneucalonge.blogspot.com.
ateneucalonge@gmail.com
larevista@ateneucalonge.cat
www.facebook.com/ateneu.decalonge
BUTLLETÍ INFORMATIU
L’Ateneu Popular de Calonge i Sant Antoni no és responsable
de les opinions dels autors que signin els articles.
Els articulistes exposen posicions personals.
Es poden reproduir articles total o parcialment sempre que es
faci esment de la font.
Amb el suport de:
Ajuntament de
Calonge i Sant Antoni