Page 21 - 2018-trimestre2

Basic HTML Version

2on trimestre 2018
21
A
RA FA 100 ANYS
AL MÓN .
1918 MOSCOU ES CONVERTEIX AMB LA CAPITAL DE RÚS-
SIA
El nom de la ciutat prové del riu que la travessa denominat Mos-
kvà (Hi ha altres teories). La primera referencia russa de Moscou
data de 1147.
Després de la Gran Revolució d’octubre de 1917, el 12 de març
de 1918 Moscou va tornar a ser la capital de Rússia, llevant
aquest privilegi a Petrograd que durant 215 anys tenia.
El govern soviètic es va traslladar des de Petrograd a Moscou i
va ocupar el Kremlin. El Kremlin es va tancar al visitants. Des del
1955 torna a està obert al públic.
A CATALUNYA.-
LES OBRES DEL TEMPLE DE LA SAGRADA FAMÍLIA
El dia de Sant Josep de 1882 el bisbe Urquinaona posava la pri-
mera pedra del Temple Expiatori de la Sagrada Família de Bar-
celona.
No es va utilitzar el formigó fins el 1918, perquè les obres van
passar uns moments difícils en les primeres dècades del segle
XX. En la fotografia aèria del Temple de la Sagrada Família po-
dem comprovar l’estat de construcció que es troba. (Autor de la
fotografia Gaspar – Claret).
La basílica és un dels exemples més coneguts del modernisme
català i un edifici únic al món.
A CALONGE.
1918 FINAL DE FESTA MAJOR A TORRE VALENTINA
Torre Valentina durant la celebració del tradicional dinar que po-
sava el punt i final a la Festa Major
d’estiu de Calonge. Inicialment aquesta festa que va néixer el
segle XVIII, se celebrava a finals del mes de juliol, però, com la
de Sant Feliu Guíxols era el dia 1 d’agost, queien massa a prop
l’una de l’altra. Per això es va decidir avançar-la, de manera que
la festa d’estiu va passar a celebrar-se el segon cap de setmana
de juliol.
Josep Fort
1918 Moscou
1918 Temple de la Sagrada Família -foto Gaspar
Claret-
1918 Calongins a Torre Valentina - Final festa
Major-