Page 22 - 2018-trimestre2

Basic HTML Version

2on trimestre 2018
22
Si el mes de febrer el vam acabar amb pre-
cipitació, el dia 1 va continuar i va començar
amb una mica de pluja, 1,9 mm, però el més
destacable va ser el temporal de mar que per
enèsima vegada va deixar veure com les ona-
des pujaven al passeig de St. Antoni. I com a
mostra, una fotografia feta per Toni Illa.
Va ser un temporal on força poblacions
de la Costa Brava van ser afectades. Es van
poder observar onades que arribaven als 5-6
metres arran de costa, com per exemple a
Llançà o a l’Escala, població on el passeig,
que feia poc havia estat reformat, va tornar a
ser afectat i on la força de l’aigua va acabar
aixecant lloses de formigó. La boia situada
al davant del cap de Begur (i que pertany a
Puertos del Estado) va detectar una onada de
8,75m d’alçada. Vam estar 5 dies amb pres-
sions per sota dels 1000 hPa, una dada que
segons em van informar, feia uns 25 anys que
no s’enregistraven pressions tant baixes du-
rant tants dies seguits. I no va ser un fet pun-
tual d’aquells primers dies de mes… durant
tot el mes la pressió va estar per sota del nor-
mal. I això ho veiem en una gràfica de com-
paració (dia per dia de la mitjana dels últims
10 anys amb la mitjana diària d’aquest any:
Com es pot observar, la pressió ha estat força baixa
i gairebé sempre per sota de la mitjana durant tot el
mes fent que el temps no fos gaire estable. Els valors
de la dreta de la gràfica són la diferència entre la mit-
jana anual (representada amb una línia de color blau)
amb la mitjana d’aquest mes de març (representada
amb línia de color vermell) i tallen la grafica als 1013
hPa, que és el valor que es considera que per sobre hi
ha anticicló i per sota depressió.
El dimecres 7 ens van despertar els trons d’unes
tempestes que pas-
saven per davant la
costa, més o menys
per davant de St. Fe-
liu de Guíxols-Tossa
de Mar… poc des-
prés, va sortir l’arc
de St. Martí amb
un rerefons de forta
negror i al cap d’una
estoneta va caure
calamarsa deixant,
en poca estona, el
terra emblanquinat.
En la poca estona
que va durar, es van
recollir 5,3 mm.
E
L TEMPS A CASA NOSTRA