Page 24 - 2018-trimestre2

Basic HTML Version

2on trimestre 2018
24
pluja es van recollir 122,7 mm en tot el mes.
Comparats amb la mitjana dels últims 35 anys
(57,6 mm) suposa el 213%, més del doble de la
pluja que climatològicament es recull a Calonge
en el mes d’abril. I pel que fa a temperatura mi-
tjana, 14,8º quedant-se en 0,5º per sobre de la
mitjana dels mesos de març dels últims 12 anys.
Es va començar el mes de maig amb la tem-
peratura mínima força baixa i el dia 2, que va ser
de 5º, la podem considerar la més baixa en un
mes de maig dels últims 12 anys. Ens hauríem
de remuntar als 6,4º del maig de 2012 per te-
nir una mínima tant baixa. Però ja veiem que es
“polvoritzava” el rècord de temperatura mínima
en un mes de maig a l’observatori.
El maig s’estava comportant com diu la dita:
Pel maig, cada dia un raig. Poc o molt, gaire-
bé tots els primers quinze dies de mes, va aca-
bar precipitant alguna cosa. Quantitats petites,
no gaire importants, de dècimes o algun litre en
alguna jornada, fins arribar al cap de setmana
del 12-13 en que, sense tempestes properes, es
van acabar recollint 35,1 mm. Aquell diumenge
era Sant Pere Regalat i, continuant les dites, es
diu que “Si plou per Sant Pere Regalat, plou 40
dies de comptat”. Aquella pluja va comportar una
baixada de temperatura, amb neu als Pirineus i
deixant la mitjana força més baixa que del nor-
mal. Des d’aquella mínima de principis de mes,
la temperatura havia anat augmentant fins els
24,5º del dia 5. S’havien anat superant els 20º,
però aquella jornada, el termòmetre va quedar
frenat als 14,8º (igualant el dia 6/05/2010 però lluny
de la marca de la màxima més baixa en un mes de
maig situada als 10,4º del dia 4 d’aquell maig de
2010). Aquí no es van produir els 40 dies de pluja,
però sí que, més o menys a prop, anava precipitant.
Aquestes pluges han anat bé pels embassaments.
Almenys pels de les conques del Ter-Llobregat, que
van acabar el mes per sobre del 90%, ja que a Ta-
rragona, Siurana i Riudecanyes estan, desgraciada-
ment, al voltant del 30%
Ja que no s’havia “aconseguit” superar la màxima
més baixa, per capricis meteorològics, el mes en que
teníem la mínima més baixa dels últims 12 anys, tam-
bé s’assolia la mínima més alta d’aquest període de
temps amb 18,5º del dia 28 (el rècord estava en 18,2º
de mínima el 27/05/2011). Fins a final de mes, ja no
hi va haver gaire moviment meteorològic a la nostra
zona. Van caure un parell de litres més (repartits en
els dies 26 i 28). En aquelles dates es van deixar sen-
tir 4 trons, però va ser ben poca cosa.
I fins aquí aquest resum. Pel que fa a la pluja es
van recollir 48,9mm en tot el mes. Comparats amb
la mitjana dels últims 35 anys (55,0 mm) suposa el
88,9% de la pluja que climatològicament es recull a
Calonge en el mes de maig. Com sempre, us mostro
un climograma amb la comparació de les temperatu-
res mitjanes dels últims 12 anys (color blau clar), amb
les mitjanes d’aquest any (color vermell) i la precipita-
ció recollida (blau fosc).
I per finalitzar aquest resum trimestral, us deixo
amb la gràfica de l’evolució de les temperatures
d’aquests últims 3 mesos:
Podeu trobar tota aques-
ta informació ampliada al
web www.meteocalonge.cat i
des de fa uns mesos, al blog
https://meteocalonge.wor-
dpress.com/ on cada mes
s’hi va afegint diversa infor-
mació i on podreu participar,
si voleu, amb els vostres co-
mentaris.
Jordi Oriol