Page 6 - 2018-trimestre2

Basic HTML Version

2on trimestre 2018
6
Nota de premsa:
43 ARTISTES PARTICIPEN AL CONCURS DE PINTURA
RÀPIDA DE CALONGE I SANT ANTONI
Calonge, 21 de maig de 2018.- Un total de 43 pintors van
participar ahir diumenge en la sisena edició del Concurs de
Pintura Ràpida de Calonge i Sant Antoni. D’aquesta manera
aquest certamen es consolida com un dels punts de troba-
da de la pintura ràpida de la demarcació de Girona.
El jurat, format per Jordi Rosell, Jordi Serra, Juan José
Gallardo i Àlvar Suñol va decidir atorgar el primer premi de
pintura a l’oli, dotat amb 800€, a Julio Gómez Mena, i el
primer premi d’aquarel·la, també dotat amb 800 €, a Piedad
Santamaría Pascual. El segon premi, dotat amb 500 €, va
ser per Antonio Daréas Martínez, el tercer, amb 400 € per
Josep Plaja López, mentre que el quart, dotat amb 300 € va
ser per Albert Giménez Torrent. El cinquè premi, amb 250
€, va ser per Joan Josep Català. Finalment, el premi juvenil
va ser per Clàudia Taberner Vinyals, que va obtenir com a
obsequi material de pintura per valor de 150 €.
El Concurs de Pintura Ràpida de Calonge està organit-
zat per l’Àrea d’Alcaldia de l’Ajuntament de Calonge i Sant
Antoni.
Jaume Figueras Puig
Tècnic de gabinet
Gabinet d’Alcaldia i Projectes Estratègics
E
XPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “COMUNIONS DE
CALONGE I SANT ANTONI 1947 -1999”.
Divendres 11 de maig dintre dels actes de DoRe-
Mifa’n Flors 2018, a les 20 h. va tenir lloc la inaugu-
ració de la exposició fotogràfica organitzada per el
Club Motor Clàssic Calonge, enguany dedicada a les
“Comunions de Calonge i Sant Antoni dels anys 1947
-1999”.
Un total de 88 fotografies recordaren com du-
rant l’ultima meitat del segle XX es portaven a terme
aquestes festivitats al nostre municipi, els nens vestits
de marinerets i les nenes de blanc immaculat, estils
gairebé perduts actualment. Comunions on encara es
feia un diumenge per els nens i el següent per les ne-
nes. La separació de sexes del moment, però sobre-
tot, la xifra de famílies que volien celebrar la primera
comunió feia impossible que tots els nens la pogues-
sin fer conjuntament.
.
Es va rendir un petit homenatge al que va ser rec-
tor de la nostra parròquia de Sant Martí de Calonge
(1959 – 1999) Mosen Pere Surribas i Garrober, gran
amant d’aquestes celebracions, i també a les dones
que van col·laborar de forma vocacional amb ell aju-
dant-li a impartir la catequesi durant mols anys.
Redacció de la Revista
Fons: Josep Fort
Fons: Josep Fort
Comunions any 1961