Page 10 - 2018-trimestre3

Basic HTML Version

3er trimestre 2018
10
14è any-nº65
CALONGE 972 650 061
Sisè lliurament (format imprès)
Data: 15 de març de 2019
Lloc: Arbúcies
Tema:
TRIANGLE/ES
Descripció: Fotografia en la qual es poden veure clarament un o diversos triangles.
Un triangle és una figura geomètrica formada per tres costats i tres angles interns. Només s’admet la definició de figura
geomètrica.
No s’admeten la definició de figura imaginària en la qual 3 elements formin un triangle ( per exemple un triangle amorós
, una trilogia ...)
Setè lliurament (format imprès)
Data: 26 d’abril de 2019
Lloc: Girona
Tema:
RETRAT
Descripció: Fotografia que inclou una part o la totalitat del rostre humà d’una o més persones.
Gènere que aglutina tot un seguit d’iniciatives artístiques que giren al voltant de la idea de mostrar les qualitats físiques
o morals de les persones que apareixen a les imatges fotogràfiques.
El retrat pot tenir al personatge mirant frontalment a càmera o tenir el cos de costat i mirar cap als límits de la imatge
No s’admeten, retrat d’animals, o persones d’esquena.
Vuitè lliurament (format imprès)
Data: 17 de maig de 2019
Lloc: Banyoles
Tema:
SIMETRIES
Descripció: Correspondència exacte en forma, dimensió i posició de les parts d’un tot en relació a un centre, un pla o
un eix.
Aquest eix o línea imaginària ( que pot ser horitzontal, vertical o en diagonal) fa les funcions per distribuir a ambos cos-
tats i de forma el més idènticament possible els diferents elements; creant un equilibri i una unanimitat a la fotografia.
Simetries acceptades :
Simetria de translació o invariància translacional: és la repetició d’una forma al llarg d’una línia en qualsevol posició,
vertical, horitzontal, diagonal o corba, que es desplaça a qualsevol distància constant sobre l’eix.
Simetria de rotació: gir d’un motiu que es repeteix cert nombre de vegades fins a ser idèntic a la del inici, té determinat
ordre en la rotació (15º, 30º, 45º, 60º, 90º, fins a 360º). La forma gira al voltant d’un centre que pot estar dins de la
mateixa.
Simetria d’ampliació: les parts que ho formen són semblants, ja que te-
nen la mateixa forma però no la mateixa mida, ja que s’estén del centre
cap a fora per ser cada vegada més gran.
Simetria d’abatiment: l’eix de gir ens mostra dues parts idèntiques amb
un gir de 180º una amb relació amb l’altra.
Simetria bilateral: una fotografia bilateral, està compost per formes iguals
a la mateixa distància a banda i banda d’un eix. Tot això dins d’un eix de
simetria.
SOPAR DE GALA
del lliurament dels premis Fotolliga 2017-2018
Data: 7 de juny de 2019
Lloc: Blanes (guanyadora del premi: Millor Agrupació 2017-2018)
Aconsellem a tots els participants que es llegeixin les bases, les
trobareu www.ageffoto.org, hi ha hagut alguns canvis significatius.
En cas de dubtes amb els temes no dubteu a preguntar ateneuca-
longe@gmail.com. o a la vostra associació.
Redacció de LA REVISTA