Page 11 - 2018-trimestre3

Basic HTML Version

3er trimestre 2018
11
14è any-nº65
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
“70 ANYS EN VESPA”
El divendres 13 de juliol dintre els actes de la Festa Major
d’estiu va tenir lloc la inauguració de la exposició fotogràfica
“70 anys en Vespa”.
Es podien veure 180 fotografies dividides en dos apartats,
60 de locals i 120 de internacionals, les fotografies locals es-
taven dedicades a persones i Vespes del municipi, i les in-
ternacionals gran part feia referència a pel·lícules dels anys
50 i 60, a més de música, esport, gastronomia, religió, moda,
mecànica i diversos.
L’exposició va compartir espais del castell de Calonge amb
cinc exposicions més, quatre de les quals estaven vinculades
al món de la pintura i l’escultura, i la cinquena relacionada
amb el músic i compositor calongí Ricard Viladesau i Caner
“El príncep de la tenora”.
Les exposicions van romandre obertes del 13 de juliol al 31
d’agost i els caps de setmana del mes de setembre.
Redacció de La Revista