Page 13 - 2018-trimestre3

Basic HTML Version

3er trimestre 2018
13
14è any-nº65
Un total d’unes
1.200
persones van participar dissabte
a la sisena Diada Esportiva Solidària, organitzada enguany
per
l’Escola d’Atletisme de Calonge i Sant Antoni
i tam-
bé l’Ajuntament. La jornada, que incloïa diverses modali-
tats esportives, destinava dos euros de cada inscripció a
finançar la investigació per lluitar contra
l’Atàxia de Frie-
dreich
, una malaltia neurodegenerativa poc comuna que
afecta a una veïna de Calonge i Sant Antoni.
Durant els mesos de juliol i agost, el castell de Calonge ha
acollit sis exposicions, vinculades a varietats artístiques com la
pintura, el món de l’escultura i la ceràmica, la música i la fo-
tografia. El balanç és molt positiu, ja que s’han superat amb
escreix les previsions i s’ha assolit una xifra superior a les
6.000
visites,
el que es tradueix en una mitjana de més de 110 per-
sones per dia.
El
Club Tennis Piper’s
i la Federació Cata-
lana de Tennis, amb el suport de l’Ajuntament de
Calonge i Sant Antoni, han organitzat el Campio-
nat de Catalunya de Tennis Platja a Torre Valen-
tina. Enguany, era la quinzena vegada que tenia
lloc un torneig d’aquest tipus a la platja de Torre
Valentina i, per commemorar-ho, es va decidir
que fos l’escenari del campionat català. El balanç
és molt positiu per a l’organització, ja que més
d’una setantena de parelles van participar-hi,
el que es tradueix en un total de 150 persones
aproximadament. També destaquen que fins a
50 jugadors i jugadores eren de les categories
inferiors, que en aquest cas eren les Sub11 i les
Sub15.