Page 15 - 2018-trimestre3

Basic HTML Version

3er trimestre 2018
15
14è any-nº65
XXXIII JORNADA D’AGRICULTURA A PRADA
«Vinyes i vi a la Catalunya Nord i el Principat»
Organitzat per l’Institució Catalana d’Estudis Agraris (Institut d’Estudis Catalans)
Com cada any des del 1969 , a l’estiu , Prada de Conflent esdevé capital cultural dels Països Catalans degut a la ce-
lebració de la tradicional UCE ( Universitat Catalana d’Estiu ) . Es tracta d’un esdeveniment farcit d’actes relacionats
amb aspectes socials, culturals, econòmics , politics i agraris . És en aquest darrer apartat on enguany s’ha escollit un
tema que ens afecta de ple , tant als petits productors de vi de la nostra comarca com a la Fundació en la seva tasca
de defensa del món de la pagesia tradicional .
Tal com detalla el títol , la jornada d’agricultura ha estat dedicada a les vinyes i al vi als Països Catalans, on amb la
participació dels diferents actors del sector i les seves ponències ens aportaran aspectes que a posteriori es debatran
entre tots .
La jornada ha estat estructurada en tres grans blocs , el primer fa un petit repàs de la historia de la vinya i el vi a la
mediterrània , el següent bloc està destinat a les ponències de departaments de la administració ( INCAVI ) i de les DO
de Catalunya, i per últim el bloc dedicat a les cooperatives i als cellers privats. És en aquest darrer apartat on l’orga-
nització de la UCE ha convidat al Mas Molla a participar a la jornada.
La primera intervenció feta pel representant del ICEA , en Josep M. Puiggros , ens ha fet un interessant repàs de la
historia de la vinya i el vi a la Catalunya Nord i al Principat .
Segons diferents escrits i troballes arqueològiques, s’atribueix als fenicis l’elaboració del primer vi, i degut a que va ser
un poble molt comerciant , en els seus viatges van aprofitar per estendre per tota la mediterrània el cultiu de la vinya ,
començant pel nord d’Àfrica ( Egipte i Cartago ), passant per Sicília i Sardenya i acabant a la península Iberica ( Alt de
Benimaquia , Màlaga i Cadis ) . L’Alt de Benimaquia és el primer lloc de la península Ibèrica on es produeix vi , datat
al sVII a.C. Posteriorment els Grecs Foceus el van introduir per Catalunya (Font de la Canya i Empúries) i el sud de
França (Marsella) . També se’ls atribueix l’implantació de la cultura del vi. Seran els Romans els que consolidaran el
cultiu de la vinya , començant a construir els pri-
mers masos amb les vinyes al voltant ,
A continuació ens parla de l’aparició de les varie-
tats dels ceps, tal com es descriu en el
quadre an-
nex
La seva ponència va acabar parlant-nos del dal-
tabaix que va suposar l’aparició de la Filoxera a
França (primera senyal al 1863 a Llenguadoc) i
més tard a Catalunya (1879) .
Un cop feta la passejada per la historia , es dona
pas al món contemporani començant per l’inter-
venció d’en
Fabrice Rieu (Vice-president del Co-
mitè interprofessional dels vins del Rosselló (CIVR),
per parlant-nos del sector vitivinícola a Catalunya Nord i la
seva organització. Ens descriu el Rosselló com una zona vitivinícola semblant a Catalunya , degut a la seva orografia,
les hores de sol anuals i la poca pluviositat , puntualitzant que dins de França representa un percentatge petit a nivell
productiu.
Seguidament es dona la paraula a
Salvador Puig (Director General de l’INCAVI)
, que ens parlarà del sector viti-
vinícola al Principat i la seva organització. Comença descrivint el mapa de Catalunya a nivell del repartiment de les
Denominacions d’Origen , mostrant un quadre amb les dades del 2016 que corresponen a cada DO , relacionant
hectàrees , cellers i viticultors .
Arribat a aquest punt, passem a les intervencions dels representants de les DO presents a l’acte .
El primer ponent, en
Xavier Pié (President del Consell Regulador de la D.O.Catalunya)
, comença parlant del què
representa la seva DO en el mapa del principat, i tot seguit ens detalla el que això implica en xifres.
Data dels primers documents de l’aparició de les varietats dels ceps
Edat mitjana segles XIII-XV :
a)
Vins nobles : moscatell, vernaccia, malvasia, vi grec.
b)
Primeres varietats : montonec, carinyena, monestrell i picapoll.
Edat moderna segles XVI-XVII :
a)
Macabeu, xarel·lo, garnatxa negre, trobat, sumoll negre, moscatell
roma, moscatell d’Alexandria, malvasia de Sitges.
Edat moderna segles XVIII-XIX i contemporània :
a)
Garnatxa blanca, ull de llebre, trepat negre, garnatxa roja, garnatxa
peluda, tempranillo (ull de llebre)