Page 19 - 2018-trimestre3

Basic HTML Version

3er trimestre 2018
19
14è any-nº65
canviar. Petits moviments poden alterar la nostra realitat.
Les guerres sempre estaran aquí i la mort i el dolor i el des-
amor i les injustícies i la privació de llibertat i la desigualtat i la
manca de fraternitat.
La nostra obligació és deixar un món millor.
Com? No tinc la resposta màgica a aquesta pregunta.
No hem de deixar mai de fer-nos preguntes, com va dir Sò-
crates.
Potser, d’aquesta manera, trobarem les claus de la nostra evo-
lució personal.
Ells, els que ens succeiran, trobaran amb qui inspirar-se per
seguir avançant.
“El petó (1908) és la pintura més famosa de Klimt, i potser, la
més reproduïda del món... Té per tema: ...la fusió dels amants...
El missatge es limita a la felicitat del sentiment i les condicions
que li donen accés, fins i tot aquí, la inestabilitat del sòl evoca la
seva precarietat. Una obra emblemàtica del període daurat, està
adornada amb nombroses fulles d’or i plata, i la seva representa-
ció es caracteritza per una absència de tridimensionalitat a favor
d’una juxtaposició de conjunts decoratius. La construcció de l’es-
pai –el terra es veu des de l’aire-, la immobilitat de les figures i
la brillantor de textures estan inspirades en l’art japonès, mentre
que els motius ornamentals recorden els mosaics de Ravenna.
El quadre mostra l’abraçada d’una parella. Segons les idees ac-
ceptades la part de baix del seu vestit és ple de corbes, cercles i
flors de colors, a diferència de l’home, del qual el caràcter racio-
nal i emprenedor es caracteritza pels rectangles blancs i negres
del seu quimono. Per aquestes diferències que indueixen la seva
complementarietat, Klimt actualitza la idea del mite dels Andrò-
gens de Plató, és a dir, que la separació condemna els éssers al
patiment. La seva unió, per tant, condiciona la seva felicitat i la
seva vitalitat, tal com ho demostra un aura d’or brillant en forma
de fal·lus. També permet generositat cap a una part de la humani-
tat, una idea il·lustrada de forma poètica i simbolista per la dutxa
d’or que aboca des de la dona a un tros de la gespa florida. Però
pel tractament abstracte de l’escena, l’artista indica que l’amor
total no és possible només en un lloc irreal, salvat de la societat.
Aquest tema, molt explotat a principis de segle (cubistes, expres-
sionistes, surrealistes) reflectia la voluntat col·lectiva inconscient
per abolir la diferència entre els sexes. Es desprèn del petó de
Brancusi (1908) una gran senzillesa, del de Munch (1897) ensurt,
del de Klimt una serenitat idealitzada: aquestes interpretacions re-
corden com aquesta aspiració va ser l’orígen d’un gran transtorn
de consciències.”
Per a mi, les representacions més belles del petó en l’art són
l’escultura El petó de Rodin. L’evocació de la bellesa i l’excel·lèn-
cia, la perfecció, la sensualitat; El petó de Klimt, des del meu punt
de vista, representa la comunió total entre un home i una dona,
la trobada de dues ànimes bessones; l’escultura Els amants de
Bruges de Livia Canestraro i Stefaan De Puydt, un homenatge a
l’amor. És captivadora, emocionant, tendra, sugge-
rent; i la pintura de Magritte Els amants amb qui es
pot sentir la passió del gest, el desig de rendir-se a
l’altre sense prejudicis, amb total llibertat.
És curiós que el nom d’alguns petons artístics
sigui els amants o que les obres facin referència
als amants. Com si el petó fos alguna cosa prohi-
bida, privada. Un acte d’amor que només pertany
a la parella.
El meu entendre, el petó simbolitza el triomf de
l’amor. L’exaltació dels sentiments entre dos és-
sers. No necessitem paraules per expressar-nos.
Ens deixem anar, això és tot.
Babalú, 24 al 29 de desembre de 2017.
Escrit original en francès.
Traducció i correccions 4 a 6 d’agost de 2018.
Bibliografia: Klimt pour Alyse Gaultier, editorial Flam-
marion, Internet: es.over-blog.com; Viquipèdia.