Page 2 - 2018-trimestre3

Basic HTML Version

3er trimestre 2018
2
14è any-nº65
Imatge de portada: Crestes de Gall a Can
Palli
Autor: Antoni Illa
• Editorial................................... 02
• Cultura i recerca..................... 04
• Benedicció de vehicles.......... 07
• Espai de fotografia................. 08
• 70 anys en Vespa.................... 10
• Estiu 2018................................ 11
• Agricultura a Prada. ............... 14
• El personatge.......................... 16
• Klimt......................................... 17
• Comiat. .................................... 19
• Ara fa 100 anys....................... 20
• El temps a casa nostra........... 21
• Verema i familia. ..................... 23
• El racó del clàssic. ................. 24
Contraportada: Festa Major d’estiu
Autor: Antoni Illa
Sumari
Informació
Confecció portada i contraporta:
Antoni Illa
Equip d’edició i redacció:
Secció de la “Revista” de L’Ateneu popular de
Calonge.
Col·laboracions:
Babalú, Loaisa Esther, Molla Joan, Oriol Jordi,
Josep Fort, Jaume Figueras, Gerard Xarles, An-
toni M.G., Pere Rosique.
Adreça :
Ateneu Popular de Calonge
Passeig d’hivern, 16 - Edif.3 - 2n. Esquerra
(Hotel d’entitats)
17251 Calonge (Baix Empordà)
Apartat de correus Nº 221
www.ateneucalonge.cat.
htp://ateneucalonge.blogspot.com.
ateneucalonge@gmail.com
telf: 699911592
www.facebook.com/ateneu.decalonge
BUTLLETÍ INFORMATIU
L’Ateneu Popular de Calonge i Sant Antoni no és responsable
de les opinions dels autors que signin els articles.
Els articulistes exposen posicions personals.
Es poden reproduir articles total o parcialment sempre que es
faci esment de la font.
Amb el suport de:
Ajuntament de
Calonge i Sant Antoni