Page 20 - 2018-trimestre3

Basic HTML Version

3er trimestre 2018
20
14è any-nº65
L’últim dia de la classe de gimnàstica el profe i els alumnes
s’acomiaden esmorzant junts.
En finalitzar es llegeixen alguns parlaments positius sobre
aquesta activitat. Un d’ells deia així:
A les vuit del matí dels dies laborables ens reunim moltes
persones no laborants perquè estem de vacances, per se-
guir les magnífiques classes de gimnàstica a la platja.
El profe sol arribar el primer. A poc a poc van apareixent els
seus alumnes que prenen posicions a la sorra estenent les
tovalloles. Marquen d’aquesta manera el seu “territori” com
fan altres espècies ...
Un d’aquests alumnes puntuals és “l’ avi”. En deixar el calçat
al costat de l’entarimat, un dia va veure al profe practicant la
“vertical”: cames amunt i cap i avantbraços a la sorra.
L’avi es va acostar admirat i pensant: “uns tant i altres tan
poc” Quan s’acaba l’exercici, i el profe ja en posició normal,
li pregunta:
- Com es veu el món en aquesta posició invertida?
- Doncs es veu de l’inrevés, li contesta el profe, amb la cara
vermella i reposant de l’esforç entre esbufecs.
L’avi fent-se el llest li diu:
- Segur que moltes persones pensen també, que el món
està de l’inrevés, sense necessitat de fer tant d´esforç. A mi
se m’acut pensar que si aquestes persones veuen el món a
l’inrevés en posició normal, segurament el veuran normal en
la posició “vertical”.
A totes les classes de gimnàstica es practiquen els exerci-
cis d’estirament. Després de practicar-los tantes vegades, a
l’avi li sembla que en aquests exercicis passen coses rares.
Això el te perplex perquè ell, després de tants estiraments,
li passa el contrari:
·cada vegada es veu més baixet: s’escurça en lloc d’allar-
gar-se
. el seu perímetre abdominal augmenta en lloc de disminuir
Quin embolic!
Uns altres exercicis que es repeteixen, com en la vida ma-
teixa, tenen a veure amb el conflicte entre la dreta i l’esque-
rra.
- Ara alceu el braç dret. És el que està a l’altra banda del
braç esquerre.
Però el profe aixeca el seu braç esquerre. Fa el contrari
del que diu, per l “efecte mirall” que experimenten els seus
alumnes en mirar-lo. S’acaba amb una meitat girada a la
dreta i l’altra a la esquerra.
Aquí a la gimnàstica, com en la política de cada dia, l’as-
sumpte dreta / esquerra es complica. Segur que alguns pen-
sen que aquesta frase del profe es justifica i que també
es pot aplicar a la vida política. En ella, hi ha diverses
dretes i diverses esquerres que van a la seva, i així no
hi ha qui s’entengui.
Les classes s’acaben amb uns minuts de relaxació. Els
alumnes es tomben sobre les tovalloles. i escolten una
música suau i les paraules del profe explicant una petita
història de la cultura iogui oriental semblant a aquesta:
Un jove i pobre llenyataire li pregunta al savi del poble:
- Que he de fer perquè la meva vida i la meva feina em
vagin bé?
- Has de penetrar en tots els teus desitjos, pensaments,
sentiments i accions.
Com cada dia, el llenyataire torna al bosc pensant en
les paraules del savi i decideix penetrar més endins. A
l’estona de caminar descobreix una arbreda de sàndal,
fusta de luxe que li reporta un guany molt superior al
normal. Temps després segueix amb la mateixa idea de
penetrar més en el bosc i descobreix una mina d’or que
el fa ric. I així va arribar a la vellesa ric i feliç, gràcies als
savis ensenyaments rebuts i al seu acompliment per la
seva part.
A l’avi, aquesta història oriental li va recordar que al se-
gle passat, quan encara no s’havia “inventat” la gimnàs-
tica en aquesta platja, un dia, reposava estirat sobre la
tovallola mentre anava penetrant els seus dits dins la
sorra. Tot d’una va notar, entre ells alguna cosa diferent
als grans de sorra. Ell la va treure i va resultar ser un
anell d’or amb un brillant que algú hauria perdut i tot se-
guit, l’hi va regalar a la seva xicota que estava estirada
al seu costat.
Recordant l’anell i, sobretot, per les classes de gimnàsti-
ca, aquest avi l’anomena “Platja de dolços records,” co-
piant el que es diu a la cançò “LA GAVINA”.
Gràcies, Jordi, per les teves lliçons i, a tots vosaltres, per
la paciència en escoltar aquest “rotllo”.
Fins l’any que ve.
Sant Antoni de Calonge, agost del 2018.
Antoni M.G.
COMIAT DE LES CLASSES DE GIMNÀSTICA A LA PLATJA