Page 23 - 2018-trimestre3

Basic HTML Version

3er trimestre 2018
23
14è any-nº65
ja que aquesta es va situar entre la lluna i el sol. Però
fixeu-vos-hi que he escrit “ocult”, entre cometes, perquè
no és realment veritat… resulta ser que no desapareix…
sinó que, com que la terra reflexa part de la llum del sol
que va a parar a la lluna, aquesta, durant l’eclipsi, es va
veu d’un color vermellós. I és per això en diuen “Lluna
de sang”.
I si al principi de l’article deia que el primer dia del mes
havia estat amb la mínima més baixa, l’últim dia ens “re-
galava” la màxima més alta, arribant als 34,9º. Hem de
pensar que hem acabat el mes, igual que l’any passat,
amb 9 nits tropicals (en que la temperatura no ha baixat
dels 20º en cap moment) i es van sobrepassar els 30º
en 22 jornades, quedant-se pel darrera dels anys 2006
(27) i 2015 (26).
I fins aquí aquest resum de juliol. Pel que fa a la pluja es
van recollir 50mm en tot el mes. Comparats amb la mit-
jana dels últims 36 anys (16,9 mm) suposa el 295,85%
de la pluja que climatològicament es recull a Calonge en
el mes de juliol. Clar que aquesta pluja va caure gairebé
tota en forma de fortes tempestes (47 mm) el dia de San-
ta Carme (16 juliol). Però l’estadística dirà que el juliol
2018 “va ser” un mes amb pluja per sobre del normal.
I arribem a l’últim mes del trimestre estiuenc. Si pregun-
tem a qualsevol persona que digui què li va semblar
l’agost 2018, segurament la gran majoria contestaria
que molt calorós. I almenys així va ser els primers 7-8
dies
Fent 4 números de les dades d’aquells primers dies, fins
que va arribar la pluja i amb ella una baixada de tempe-
ratura, em vaig trobar una dada “curiosa”.
Si calculem el percentil98 a l’observatori de temperatura
màxima als mesos d’agost des de 2006 a 2017, em dóna
34,4°. El percentil98 vol dir que només hi ha un 2% de
les dades que superen aquesta quantitat.
Això vol dir que comptant tots els dies dels mesos d’agost
des de 2006, sense comptar aquest mes de 2018, hi ha
hagut 372 dies (31 dies x 12 anys) dels quals només un
2% s’ha superat aquests 34,4° – equival a dir que de 372
dies s’ha superat el percentil en 6 ocasions!!!
Doncs aquest any 2018, estant a dia 6…. ja s’havia su-
perat el percentil en els 5 primers dies. El dia 6 ens vam
quedar als 33,2° trencant 6 dies seguits (també ho va fer
l’últim dia del passat juliol) superant els 34,5º.
El dia 5, a més, vam “patir” la segona màxima més alta
des que prenc dades termomètriques (abril 2006), em-
patant amb el 5 de juliol de 2015, però pel darrera del rè-
cord màxim de l’estació que fou de 38,7º del 23 de juliol
de 2009. Això sí, aquests 37,7º és la màxima en un mes
d’agost, almenys des de 2006, deixant enrere l’anterior
rècord en un mes d’agost que era de 35,6º assolits el dia
10 de l’any 2012.
Com deia, aquesta calorada es va tallar els dia 8-9 amb
l’entrada d’un front que va portar pluges, tot i que no gaire
a la nostra zona (a l’observatori van caure 0,5 i 6,4mm en
aquells dies respectivament) amb alguns llamps i trons. El
dia 10 va ser el primer dia que baixàvem la màxima dels 30º
(29,6º) des del 23 de juliol: 18 dies consecutius superant
la barrera dels 30º. Passat aquell petit interval, la calor, tot
i que més moderada, va tornar. Tot i això, almenys les nits
(tot i que el termòmetre li costava molt baixar dels 20º -13
mínimes tropicals en els primers 15 dies) es podia dormir
havent ventilat les estances de la casa.
La segona quinzena va continuar igual, però en principi no
tant calorosa com la primera. Ens va ploure els dies 17 i 18,
però poca cosa: 0,8mm. Continuàvem passant dels 30º de
màxima i la mínima, en prou feines, baixava dels 20º. El dia
20 es va tornar a superar el percentil98 assolint una màxi-
ma de 35,3º i fent que el total de dies superant-lo augmen-
tés a 6 en aquest calorós mes d’agost (recordem que fa
unes línies havia dit que en tots els dies de tots els mesos
d’agost dels últims dotze anys s’havia superat aquest valor
només en 6 ocasions!!)
A destacar que es van assolir 19 tropicals (temperatura
mínima per sobre els 20º) superant el rècord que s’havia
assolit l’any passat amb 15.
Pel que fa a precipitació, es va acabar el mes amb pluja,
recollint 8,4 mm més. Aquell últim dia hi va haver molta plu-
ja a d’altres llocs de la nostra geografia catalana destacant
els 131 de Roda de Barà els 112 de Creixell (al Tarragonès
– dades facilitades per Crispín Parra, observador de Roda)
o els 146 a Gurb “El Serrat” a 525 msnm, o els 102 a Santa
Eulàlia de Riuprimer (a la comarca d’Osona – dades obtin-
gudes a la web meteosona.com gràcies a l’ajuda de Manel
Dot, observador de Vic).
A Vic, per exemple, en Manel comenta que des de 1950,
aquest ha estat el rècord absolut de pluja acumulada en un
mes d’agost amb un total de 237,3 mm per davant del 1975
(219,1 mm) i a Gombrèn (Ripollès), l’Hermenegild Falguera
confirma que s’han recollit 325,4 mm superant el novembre
del 82 amb 311 mm recollits!!
I fins aquí aquest resum. Pel que fa a la pluja es van recollir
25 mm en tot el mes. Comparats amb la mitjana dels últims
36 anys (35,6 mm) suposa el 70,2% de la pluja que clima-
tològicament es recull a Calonge en el mes d’agost. Pel que
es veu, una miqueta per sota del normal.
I per finalitzar aquest resum trimestral, us deixo amb la
gràfica de l’evolució de les temperatures d’aquests últims
3 mesos: