Page 4 - 2018-trimestre3

Basic HTML Version

3er trimestre 2018
4
14è any-nº65
Finalment, vull acabar aquesta petita editorial
amb una frase que es podia llegir a l’esmentada
plaça:
“En honor a tots els que defensaren els drets i
les llibertats del Regne de Mallorques a Calonge. El
16 de juny de 1715”
i que acompanyava una escultu-
ra de Jaume Mir (1915-2012) “Foner atalaiant l’horit-
zó”, precisament recordant aquells guerrers de l’èpo-
ca clàssica i que en aquests moments representa la
defensa de la terra. Paral·lelismes o no, algú podria
recordar el Calonge de la
“bona terra i mala gent”
i
d’aquells que no s’han volgut portar cap on volia anar
la gran majoria sinó han lluitat per conservar la seva
pròpia essència, la tradició.
Esther Loaisa Dalmau
Podeu veure successivament en les tres anteriors fotogra-
fies: el rètol al costat de la carretera que ens portà a Calonge
de Santanyí; el nostre grup de visitants en la plaça de Sant
Miquel (sense en Marc Martínez, qui ens tirà aquesta foto); i
una vista presa cap a la portalada de l’església de Sant Mi-
quel, quan s’havien afegit al grup unes persones de Calonge
de Santanyí que ens orientaren. L’autora de les altres dues
fotos fou n’Eva Mitjà.