Page 8 - 2018-trimestre3

Basic HTML Version

3er trimestre 2018
8
14è any-nº65
60ª BENEDICCIÓ DE VEHICLES A CALON-
GE 16 DE JULIOL DE 2018
El dilluns de la Festa Major d’estiu com ja es
tradició va tenir lloc davant de l’església de
Sant Martí de Calonge la benedicció de tota
classe de vehicles.
Aquest any van ser una seixantena de vehi-
cles els que varen participar en l’acte, tots el
participants van rebre un “Record” ofert pel
Club Motor Clàssic Calonge, i tenien a la seva
disposició un refrec per gentilesa de “Els Tra-
pelles” que van participar en l’organització.
Agraïm a l’Ajuntament de Calonge i Sant Anto-
ni, a Mn. Josep i a la Policia Local per la seva
col·laboració.
2ª BENEDICCIÓ DE VEHICLES CLÀSSICS A SANT ANTONI
22 DE JULIOL DE 2018
El 22 de juliol va tenir lloc davant de l’església de Sant Antoni
la segona benedicció de vehicles clàssics . Con l’any passat el
Clàssic Motor Club Vall d’Aro es va posar en contacte amb el
Club Motor Clàssic Calonge sol·licitant-li la seva col·laboració
per poder organitzar aquest acte.
Van participar setze cotxes i una moto, hem de fer destacar que
l’esdeveniment no va poder ser lluït perquè al seu inici es va
posar a ploure, i no va parar fins que els vehicles van sortir de
Sant Antoni. Per aquest motiu hem d’agrair molt més la col·la-
boració de Mn. Josep i la Policia Local, ja que es
van mullar. En acabar la benedicció els cotxes
van realitzar tot el recorregut pel Passeig Josep
Mundet, causant gran expectació.
Josep Fort